Skip to content

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz informacje dotyczące FPUH Soprano Szmajduch Przemysław 
1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem Panstwa danych osobowych jest FPUH Soprano Szmajduch Przemysław Ruda Śląska 41-712 Ul Królowej Jadwigi 25/2 Kontakt z administratorem danych osobowych: soprano30@interia.pl

2. Cele przetwarzania

Operator przetwarza Panstwa dane osobowe w następujacych celach:

1. zawarcia i wykonania umowy,
2. wykonania obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa ciażacych na administratorze, w szczegolnosci w zakresie rachunkowosci, wystawiania faktur i dokumentow księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczenstwa sieci zgodnie z obowiazujacymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiazek prawny)
3. komunikacji marketingowej w celu ulepszania usług,
4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)
5. analitycznym i statystycznym – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w serwisach internetowych i aplikacjach oraz sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalnosci. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)
6. administracji wewnętrznej, w szczegolnosci wewnętrznego raportowania. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).

3. Zgłaszanie sprzeciwu

Przysługuje Panstwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f.

4. Komunikacja marketingowa

W zakresie dobrowolnych zgod wynikajacych z ustaw szczegolnych (np. prawo telekomunikacyjne) moga być do Panstwa kierowane komunikaty marketingowe za posrednictwem wiadomosci e-mail.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe moga być przekazywane podmiotom zewnętrznym:
– podwykonawcom,
– firmom księgowym,
– firmom świadczącym usługi marketingowe,
– windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, a także organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Operator nie planuje przekazywania danych poza obszar Unii Europejskiej.

7. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będa przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogow wynikajacych z obowiazujacych przepisow lub inny okres wynikajacy z wewnętrznych wymagan operacyjnych, jak własciwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarzadzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organow regulacyjnych, w zależnosci od tego, ktory okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczen, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe sa przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będa przetwarzane do czasu cofnięcia własciwej zgody.

8. Prawa użytkownika

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczacych go danych osobowych oraz prawo żadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje rownież prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak rownież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego się ochrona danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, ktore Użytkownik dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można skorzystać przesyłajac wniosek na adres biuro@bianex.pl podajac wszelkie niezbędne dane umożliwiajace nam identyfikację danych, ktorych zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszajacej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.

9. Dodatkowe informacje

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach zawartych na stronie www.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
– Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl, funkcjonującego pod adresem home.pl

2. Serwis
• Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. czasu, adres IP)
– Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
– Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
– Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub udostępnienia bezpłatnych materiałów.
– Podanie danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia odpowiednich zgód dostępnych pod adresem bianex.pl/zgoda-przetwarzanie-danych-zgoda- marketingowa/

Informacje w formularzach.
– Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
– Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
– Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
– Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
– Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub udostępnienia bezpłatnych materiałów.
– Podanie danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia odpowiednich zgód dostępnych pod adresem bianex.pl/zgoda przetwarzanie-danych-zgoda- marketingowa/

Informacja o plikach cookies.
– Serwis korzysta z plików cookies.
– Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
– Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
– Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, np. DMSales.com, Google.com.

Dmsales.com to oprogramowanie do identyfikacji, poszukiwania i angażowania potencjalnych klientów. Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie

page3image41549456 page3image41462752 page3image41452352
w pamięci Twojego komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer www.dmsales.com.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. System nie pozyskuje w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Rejestrowane pliki cookies służą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu i poprawy jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Twoich potrzeb. Kontakt z inspektorem danych osobowych zapewnia strona https://iod.dmsales.com/.”

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

DANE

Meble Soprano
ul. Królowej Jadwigi
41-704 Ruda Śląska
NIP: 641-236-87-29

STOLARNIA

Meble Soprano
ul. Poprzeczna 4
41-710 Ruda Śląska,

OBSERWUJ NAS